Belső kontroll

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94. § (1) előírása szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet határozza meg a költségvetési szervek belső kontroll rendszerét. E jogszabály előírása szerint a költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel alakítja ki, működteti és fejleszti a szervezet belső kontrollrendszerét, valamint az annak részét képező belső ellenőrzést.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.