Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Lakossági hirdetmény - Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyv és TelepülésKépi Rendelet készítése

Lakossági hirdetmény

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

Miskolc Megyei Jogú Város

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr. R.) foglalt követelménynek eleget téve.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatja a lakosságot és érintetteket, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) véleményezési dokumentációja elkészült.

A TAK és a TKR egyeztetése:
A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet egyeztetése a Tr. R. 43/A § (1)-(10). bekezdése alapján kerül lefolytatásra. Az eljárásban a jelen felhívás a véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetést szolgálja. A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeket Dr. Kriza Ákos polgármesternek címezve Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. írásban, vagy a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre lehet leadni a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.

A javaslatok, vélemények nyilvántartása:
A javaslatok, vélemények nyilvántartása az iratkezelés általános szabályai szerint történik. A beérkezett vélemények az önkormányzat főépítészének és a véleményezési dokumentáció tervezőjének közreműködésével kiértékelésre kerülnek, ami alapján polgármester határozatban dönt a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról. Az elutasított vélemények okáról indokolás készül. Az elfogadott vélemények a jóváhagyásra kerülő dokumentációkban átvezetésre kerülnek. A partnerségi egyeztetést lezáró polgármesteri határozat közzétételre kerül a hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján. A partnerségi egyeztetés anyaga (a véleményezési dokumentáció) elérhető Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Föosztályon (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és Miskolc város honlapján a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu internetcímen.

A hirdetmény kifüggesztésre került: 2017. november 23.

Lakossági fórum időpontja, helyszíne: 2017. december 4. 15:00 óra

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
3525 Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. 3. emeleti ferde tetős tárgyaló

A véleményezés (az észrevételek leadásának) határideje: 2017. december 14.