Tisztelt Adózó!

Tartalom összegzés

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2017. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje 2018. május 31. napja.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüsztv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY-ben) is ekként szerepel.

Adóbevallási kötelezettségét az alábbi úton teljesítheti Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya felé:

  1. Az önkormányzat honlapján közzétett nyomtatványon:
  1. Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és önellenőrzéssel való helyesbítését – az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton is teljesítheti.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az önkormányzati adóhatósághoz az adózó helyett annak meghatalmazottja nyújtja be a bevallást, úgy a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás (RNY) nem tartalmazza – igazolnia kell. Ezt a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóhatósága által rendszeresített meghatalmazás nyomtatvány elektronikus benyújtásával lehet megtenni, mely a www.miskolc.hu oldalon érhető el.
http://www.miskolc.hu/varoshaza/ugyintezes/ugyleiras/meghatalmazas-adougyek-intezesehez

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Központi Ügyfélszolgálati Irodánk az alábbi napokon hosszabbított nyitva tartással áll az adózók rendelkezésére:

2018. május 30-án szerdán: 8.00 – 17.30
2018. május 31-én csütörtökön: 8.00 – 17.30
2018. június 1-jén pénteken: 8.00 – 14.00

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Főosztály
Adó Osztály

 

Naptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzáadás a naptárhoz