Pályázati kiírás költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati (központi és saját) forrásokra vonatkozó elemző és tervező tevékenységek ellátása, bevételi előirányzatok megállapítása, bevételek alakulásának figyelemmel kísérése, elemzése. Részvétel a költségvetést érintő előírányzat módosításokban, közreműködés a finanszírozási és likviditási terv összeállításában. Részvétel a feladatalapú támogatások elszámolásában.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •     Magyar állampolgárság
 •     Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetem, főiskola, közgazdász végzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
 • Motivációs levél
 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.87.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv.42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.)
 • A pályázat elbírálásához szükságes végzettséget igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport) Kérjük a boritékon feltüntetni a pályzati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430941-0/2017 valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.

A pályázati kiírés további közzétételének helye, ideje:

    Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
    Miskolc város honlapja
 

Naptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzáadás a naptárhoz