Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az építési szabályoknak és a rendezési terveknek megfelelően építéshatósági ügyekben döntés-előkészítést végez. Helyszíni szemlével ellenőrzi az építéshatósági ügyekben hozandó döntéseknél az építési területet és annak környezetét. Elvégzi a településrendezési tervekkel összefüggő beruházások építéshatósági egyeztetését.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők szóló  2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki, üzemmérnöki, településmérnök szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogász
 • Építéshatósági gyakorlat
 • ÉTDR, e-napló ismeret
 • gyakorlott számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(II.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint megadott formátumban
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Jegyzői Titkárság - HR Csoport) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808656-0/2018, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Miskolc város honlapja
 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.