Pályázati kiírás aljegyző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás aljegyző munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aljegyző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartzó főbb tevékenységi körök: A vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozására -, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében meghatározott, az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés és/vagy igazgatásszervezői képesítés és/vagy közigazgatási menedzseri szakképesítés,
 • Közigazgatási, államigazgatási területen szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Miskolc MJV Polgármesteri Hivatalában vagy Miskolc MJV Önkormányzatának gazdasági társaságainál - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részelént benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • szakvizsgát igazoló oklevél másolata;
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte);
 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása;
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 9

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann HR Csoport vezetője nyújt, a +3646/512-788 -os telefonszámon..

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Jegyzői Iroda HR Csoport. Papíron 2 példányban és elektronikus adathordozón szíveskedjen benyújtani. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808583-0/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző .
 • Személyesen: Molnárné Palotai Mariann, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírés további közzétételének helye, ideje:

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu
 • Miskolc város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 11.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Csatolmányok:
2018-05-11 379.03 kB

Naptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzáadás a naptárhoz