A szervezeti struktúra

Szervezeti felépítés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítését tekintve Kabinetekre tagozódik.

A Kabineteket osztályok, az osztályokat pedig csoportok alkotják.

A Kabineteket kabinetvezetők, az osztályokat osztályvezetők, a csoportokat csoportvezetők vezetik.

A egyes hivatali szervezeti egységek feladatainak leírását Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza.