Bizottságok

Bizottságok

A Közgyűlés meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Jogi és Ügyrendi Bizottság    11 fő,
b) Pénzügyi Bizottság     11 fő,
c) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság  13 fő,
d) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság    11 fő,
e) Egészségügyi és Szociális Bizottság   11 fő,
f) Rendészeti Bizottság    7 fő.

A Közgyűlés meghatározott feladatkörök ellátására ideiglenes, ad hoc bizottságot hozhat létre a Közgyűlés állandó bizottságainak megválasztására vonatkozó szabályok szerint.
Az állandó bizottságok döntéseiket határozatok, állásfoglalások formájában hozzák. Az állandó bizottságok döntései írásbeli előterjesztéseken alapulnak, amelyek tartalmi és formai követelményei a Közgyűlés számára készített előterjesztések kötelező elemeivel megegyeznek.
A bizottságok üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévők felsorolását, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket.