Középiskolák

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata amellett, hogy saját tanköteles korú korosztályainak neveléséről-oktatásáról  gondoskodik, mindig nagy gondot fordított Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve a  Miskolc agglomerációs környezetében élő középiskolás korú fiatalok oktatására. Ezt mutatja az a tény, hogy a város – költségvetésének erején felüli nagy hányadát fordítva e célra – az ország egyik legnagyobb  intézményhálózatát működteti,  legjobb miskolci diákjai a „Miskolc Város Ösztöndíjasa”, legrászorultabbak pedig a „Bursa Hungarica”  ösztöndíjra pályázhatnak.