Úthálózat

Miskolc Megyei Jogú Város  út hálózatának összes hosszúsága: 755 km. Ebből kiépített (szilárd burkolattal ellátott) 490 km, a többi nem kiépített belterületi és külterületi zúzalékos vagy földút.

A város közigazgatási határain belül az Önkormányzat a 450 km hosszú szilárburkolatú út kezelését, illetve fenntartását biztosítja, további 50 km fenntartása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata.

Fejlesztések iránya:

  • Útfelújítások folytatás – pályázati forrás bevonásával
  • Hidak felújítására vonatkozó Intézkedési terv végrehajtása
  • Járda felújítások megkezdése
  • Lakótelepi parkolók bővítése