Környezetvédelmi díj

A Környezetterhelési díjról szóló törvény felhatalmazása alapján városunk a talajterhelési díj jogintézményét alkalmazza, illetve ezt a helyi „ökoadót” vezette be – önkormányzati rendelettel.

A rendszer lényege, hogy azon szennyvízkibocsátók, akik az ingatlanuk előtt rendelkezésre álló szennyvíz csatornahálózatra nem kötnek rá, hanem szennyvizeiket zárt tározóban gyűjtik, évente díjat kell, hogy fizessenek. Az ebből származó éves önkormányzati bevétel mintegy 10-15 MFt.

A díjnak egyfajta szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésre ösztönző funkciója van.