Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázatai

Miskolc Megyei Jogú Város  Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a 2015. évi  Szociális Alapra, Fogyatékosügyi Alapra, Nyugdíjas Klubok működési támogatására.

A Szociális Alapra csak Miskolc város közigazgatási határain belül működő szociális jellegű feladatokat is ellátó – legalább egy éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázhatnak.

A Fogyatékosügyi Alapra pályázatukat csak Miskolc város közigazgatási határain belül működő fogyatékosügyi feladatokat ellátó – legalább egy éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek adhatják be.

A Nyugdíjas Klubok működési támogatására (bér és bérjellegű költségek kivételével) miskolci székhelyű, miskolci tagsággal – legalább egy éve - működő nyugdíjas klubok  pályázhatnak.

A pályázatok beadási határideje: 2015. május 12.